galerija

bojanje / coloring – za sada ja to sebi zovem “mandala coloring“, jer mandala u svojoj biti ima izražavanje sebe iznutra prema univerzumu, pa tako nekako i ja doživljavam svoje bojanje raznih predloženih bojanki, iako sam postupak meni ima i mindfulness dimenziju